wreck this journal gift set hummel stitch gift enfamil a coupons 2016 xbox digital gift card best buy
Telefon: 070-794 59 89

Integritetspolicy och hantering av personuppgifter

I vår integritetspolicy som du kan läsa på den här sidan beskriver vi bland annat om Cookies och hur vi behandlar dina personuppgifter. Hos Vs Teknik I Norr AB hanterar vi och skyddar dina personuppgifter på följande sätt:

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du kontaktar oss via kontaktformulär, direkt via e-postadress eller på telefon samt när vi ska utföra ett arbete hos dig. Den insamlade informationen kan komma att inkludera namn, postadress, telefonnummer och/eller e-postadress. Har eller ska vi utföra ett Rot-arbete hos dig så kommer vi även att spara fastighetsbeteckning och personnumret eller personnumren på de som ska stå som köpare. Ring gärna till oss om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om dig.

2. Hur vi använder informationen

På VS Teknik I Norr AB behandlar vi informationen på olika grunder:

A) För att kunna administrera och hantera en kundrelation: Samtliga kontaktuppgifter enligt ovan. Denna typ av information är nödvändig för att vi som företag ska kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter.

B) För att kunna utföra arbete med rotavdrag: Namn, adress, ev. telefonnummer, personnummer samt fastighetsbeteckning. Den här typen av information är nödvändig för att kunna utföra arbete och för att i anslutning till detta kunna ansöka om Rotavdrag med nödvändiga personuppgifter.

3. Utlämnande till tredje part

VS Teknik I Norr AB säljer inte eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar dock inte betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden) som hjälper oss att driva företagets verksamhet med krav att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning. Vi bedömer det nödvändigt att dela information med t.ex. skatteverket för att ansöka om Rotavdrag, underleverantörer i syfte att kunna leverera material till arbetsplatsen, bokföring, revisor samt vid andra tillfällen där lagen kräver så.

4. Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du har i vissa fall rätt att få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål. För att kunna radera uppgifter, behöver vi först se över på vilken laglig grund detta kan ske. Det finns en rad olika faktorer att ta hänsyn till innan vi kan ta bort kunduppgifter, t.ex. avtal som upprättades när du blev kund hos oss, samt andra lagar som exempelvis bokföringslagen. Önskar du att uppgifter om dig ska raderas ber vi dig att kontakta oss.

5. Fotografier på fastighet i samband med utförande av arbete
I vissa fall när vi utför arbeten hos dig som kund så fotograferar vi fastigheten innan arbetet påbörjas, under arbetets gång samt när vi avslutat ett arbete. Detta görs för att dokumentera arbetet. I vissa fall delar vi en del bilder på vår hemsida. Vi uppger aldrig i dessa fall personnamn, men i vissa fall kan adress på utfört arbete framkomma.

Anser du att vi på något sätt hanterar dina personuppgifter felaktigt kan du mejla dina klagomål till oss via e-post eller kontakta os via telefon.

Cookies

En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av hogsboverken.se använder vi Cookies. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistik.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska besökaren för en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att förhindra cookies.

Vill du stänga av cookies kan du ändra dina inställningar för cookies i din webbläsare. Följ instruktionerna för just den webbläsare du använder. Information hur du stänger av cookies brukar finnas på tillverkarens hemsida eller i programvarans hjälpfil.