Telefon: 070-794 59 89

Vanliga frågor och svar till rörmokaren

 1. Är vattnet mjukt eller hårt?
  Svar: Vi har mycket mjukt vatten i Jokkmokks kommun, dosera sparsamt. Se mer information på sidan om Vattenkvalitet, länk till sidan »
 2. Vad är en normal årsförbrukning?
  Svar:120-150 m3 per år är vanligt för två vuxna och två barn. Variationen är mellan 50-300 m3 per år beroende på hushållets storlek och vanor.
 3. Barnen har flyttat ut, kan man ändra årsförbrukningen?
  Svar: Ja, när som helst. Lämna ny avläsning.
 4. Vad kostar det för en villa att koppla in sig på kommunalt VA?
  Svar: Det beror på tomtstorlek och om dagvatten tas omhand lokalt.
 5. Kan jag ha både kommunalt vatten och egen brunn?
  Svar: Nej. Undantag är om ledningarna är helt åtskilda, t.ex. egen brunn till bevattning av trädgården. Detta är för att säkerställa vattenkvaliteten och förebygga risken att vi får in förorenat vatten på ledningsnätet.
 6. Missfärgat vatten.
  Svar: Spola länge! Missfärgning (brun/svart) kan bero på spolningar på nät och flödesändringar. Grått/mjölkigt vatten beror ofta på luft i ledningen. Kontakta VA-verket om missfärgningen inte försvinner.
 7. Dålig smak.
  Svar: Spola kallvattnet. Om det fortfarande smakar illa, kontakta VA-verket.
 8. Dåligt tryck.
  Svar: Det kan vara en eventuell läcka. Kolla om silar filter m.m. är igensatta, om grannar har problem. Kontakta VA-verket om problemet fortgår.
 9. Inget vatten.
  Svar: Det kan vara en läcka, för lågt tryck. Avstängning av vatten pga obetalda räkningar sker först efter skriftligt meddelande.