31 gifts consultant rules sunny life coupon code value city printable coupons 2012 crawdaddy's visalia coupons gift letter template uk
Telefon: 070-794 59 89

Garantier och försäkringar

Vi tar ansvar för våra värmepumpar – även efter att vi har sålt dem

En ny värmepump innebär ofta en stor investering. Det gör också att man förväntar sig att den ska fungera bekymmersfritt under många år framåt. Därför erbjuder vi marknadens bästa trygghetsförsäkring.

Marknadens bästa trygghetsförsäkring.

Din försäkring börjar gälla i samma ögonblick som din värmepump installerats. Försäkringen är ett komplement till den del av din villa/hem/fritidshusförsäkring som rör maskinskador och gäller för dig som privatperson. Den täcker självrisk på max 3000 kronor samt det avdrag för avskrivning som görs genom din villa/hem/fritidshusförsäkring.

Professionell reparation.

För att försäkringen ska gälla måste reparationen utföras av en IVT-återförsäljare eller ett av IVT godkänt serviceföretag. Det innebär samtidigt att du får en professionellt utförd reparation med IVT originaldelar för bästa resultat.

IVT Försäkring Privatperson gäller för följande värmepumpar:

IVT PremiumLine X-serien, IVT Greenline, IVT Air, IVT PremiumLine A-serien, IVT Frånluft/ComfortZone, IVT Nordic Inverter.

Här är en kort sammanfattning av våra försäkringar för privatpersoner samt juridiska personer som till exempel bostadsrättsföreningar, butiker etc.

För mer information om garantier och försäkring »